საჰაერო გადაზიდვა

ჩვენი მომსახურება მოიცავს: ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე დასაწყობებას, დისტრიბუციას, მიწოდებას ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას ტ...

ვრცლად

სახმელეთო გადაზიდვა

ჩვენი მომსახურება მოიცავს: ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე ტვირთების შეგროვებას სხვადასხვა დატვირთვის ადგილიდან ნაყარი თუ სხვა სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას სატვირთო ავტომობილების სრუ...

ვრცლად

საზღვაო გადაზიდვა

ჩვენი მომსახურება მოიცავს: ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირება...

ვრცლად